Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacy verklaring voor Mens-diertherapieën Trudy de Ruijter

Mijn praktijk Mens-diertherapieën gevestigd aan Kievietdonk 67, 5467 AS te Veghel,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
* Bij downloaden gratis e-book:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
* Bij aanvragen consult, healing, coaching:
– Voor- en achternaam
– Adres
– E-mailadres
– Telefoonnummer
.
.

Met welk doel worden je persoonsgegevens gebruikt?

Gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwtjes, commerciële nieuwsbrieven en om je eventueel te informeren over wijzigingen van onze diensten.
    We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten en het faciliteren van gratis healingen, niet met gegevens die via ons contact- of bestelformulieren binnengekomen zijn. Ik voeg nooit zelf je e-mailadres toe aan een mailinglijst!
  • Je naame-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer die jij invult bij een aanmeldformulier voor een betaalde dienst, worden gebruikt voor het maken van facturen als je een dienst aankoopt.
  • Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.
  • Je naam, emailadres en fysieke adres gebruik ik voor het maken van facturen als je een dienst aankoopt.

Door deze gegevens te verstrekken geef je toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Wij verwerken jouw gegevens op grond van artikel 8 sub a en sub b van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.
.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, het recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via mailto:trudy@mens-diertherapie.nl

.
Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Reacties zijn gesloten.